Informa’t!

Aquí trobareu textos, videos i enllaços de caràcter formatiu en política, economia, assemblearisme, recursos laborals, etc. Aquests textos no són elaborats per l’Assemblea, però són documents que poden ajudar a la reflexió i al debat.

#bookcamping

Alguns llibres per entendre com hem arribat fins aquí: bookcamp.cc

Documentals sobre consum

Política i economia

¡Rebélate! – Vicenç Navarro

Connexió entre poder polític i poder econòmic – Arcadi Oliveres

El sistema de vida occidental se acaba – José Luis Sampedro

Un altre món és possible i necessari – Lourdes Lucía

Comunicació, poder i democràcia – Manuel Castells

Assemblearisme i Formació Política

- Com fer una assemblea Dossier de formació
- Asambleas y reuniones

- Mapa corrupció Països Catalans 1
- Mapa corrupció Països Catalans 2

Laboral i organització a la feina

- Organitza’t a la feina Guia informativa
- Empresas recuperadas por sus trabajadores
- Guia para entender la reforma laboral
- RECOMANACIONS LEGALS guia antirrepresiva

Activisme

- El trauma
- Manual de acción directa no-violenta