Comissions

COMISSIÓ HABITATGE

Ens podeu fer arribar un correu electrònic a la següent adreça: habitatge.poblenou@pimienta.org

Aquesta comissió es va crear per combatre la problemàtica dels desallotjaments. S’estableix ajuda mútua amb la gent de xarxa de suport de Barcelona. Al Poblenou hem organitzat una Xarxa Contra els Desnonaments i estem en col·laboració amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Es pot trobar informació d’altres barris via la plataforma anomenada “Afectados por la hipoteca”: afectadosporlahipoteca.wordpress.com

Podeu veure el nostre tríptic informatiu al següent enllaç.

 

COMISSIÓ SOCIO-LABORAL

Ens podeu fer arribar un correu electrònic a la següent adreça: sociolaboral.poblenou@pimienta.org

La falta d’informació sobre dret laboral forma part de la precarietat laboral. Per fer front a aquest problema s’ha creat el Punt d’Informació Laboral (PIL) com a eina de suport situada a l’Ateneu Popular Octubre i que treballa conjuntament amb altres PILs.

Des de la comissió socio-laboral també amb altres col·lectius i participa de la Xarxa Solidària amb els Assentaments i dóna suport a les lluites laborals al Poblenou.

 

COMISSIÓ CONSUM

Ens podeu fer arribar un correu electrònic a la següent adreça: consum.poblenou@pimienta.org

Neix per fomentar un consum alternatiu a través de diferents espais del Poblenou com:

 

COMISSIÓ HORTS

Ens podeu fer arribar un correu electrònic a la següent adreça: horts.poblenou@pimienta.org

Alguns objectius per a treballar són:

  • Horts com a alternativa pràctica.
  • Treball comunitari.
  • Fomentar espais més verds.
  • Fomentar un altre tipus de contacte amb els veïns i veïnes.
  • Crear un vincle social al barri.
  • Fomentar el coneixement intergeneracional.
  • Fomentar els cultius ecològics i biosostenibles.
  • Fomentar els horts en patis i terrats a nivell privat i personal.

Activitats a realitzar: xerrades, debats i visites guiades a espais desocupats de tot el barri.

 

COMISSIÓ DIFUSIÓ

Ens podeu fer arribar un correu electrònic a la següent adreça: difusio.poblenou@pimienta.org

S’encarrega de:

1. Fer contactes i treballar amb la resta de comissions i amb les entitats del barri.

2. Coordinar-se amb les Assemblees de Barris i altres moviments amb els que compartim objectius.

3. La comunicació i la difusió a través de la web i les xarxes socials: Facebook i Twitter.

4. Aportar suport tècnic a totes les activitats creades per l’Assemblea i crear material audiovisual.

 

COMISSIÓ MIGRACIONS

Ens podeu fer arribar un correu electrònic a la següent adreça: migracions.poblenou@pimienta.org

Davant la situació que es viu, un dels sectors més afectats és la gent sense papers, que pateixen com ningú les conseqüències d’aquesta crisi, i per altre costat, creix un malestar enfocat cap a la població migrant.

Aquesta comissió recolza la defensa amb altres col·lectius i participa de la Xarxa Solidària amb els Assentaments.

 

COMISSIÓ EDUCACIÓ

Ens podeu fer arribar un correu electrònic a la següent adreça: educacio.poblenou@pimienta.org

Per una educació pública, gratuïta, de qualitat, inclusiva, equitativa i universal.

Treballen conjuntament amb els IES i CEIPS del barri per recollir informació sobre els efectes concrets que es preveuen arran de les retallades.

Es planeja difondre aquesta informació a les AMPAS de les escoles per divulgar la informació al major nombre de famílies.

Es treballa conjuntament amb la Plataforma en defensa de l’ensenyament públic del Poblenou.

 

COMISSIÓ SALUT

Ens podeu fer arribar un correu electrònic a la següent adreça: salut.poblenou@pimienta.org

Per una sanitat pública, gratuïta, de qualitat, inclusiva, equitativa i universal.

Creat per recollir informació real de les necessitats de tots els CAPS i centres de Salut i per conscienciar a la gent dels problemes concrets que suposen les retallades i com els afecten particularment.

Es treballa conjuntament amb l’Hospital del Mar i Dempeus per la salut pública.