Acta reunió Assemblea 6 novembre 2013

Ordre del dia:

 • Estat legal actual de la Flor de Maig
 • Propostes de xerrades / debats / formació interna
 • Comissions

1 – Estat legal actual de la Flor de Maig
S’informa que el judici previst pel 5 de novembre s’ha suspès i restem a l’espera de nova data. El motiu de la suspensió ha estat formal. S’està pendent de noves informacions respecte a les converses amb l’Ajuntament.

2 – Propostes de xerrades / debats / formació interna
A la darrera assemblea va sortir la idea d’organitzar xerrades i debats amb un format una mica diferent del que s’havia fet fins ara, amb la idea de formació interna.

La comissió de difusió proposa varis temes com a possibles xerrades/debat, amb la idea que aquestes xerrades tinguin una base teòrica que doni suport a accions lligades al tema de la xerrada. La proposta seria fer una programació de xerrades a curt/mig termini amb una periodicitat mensual.

Proposta de temes:

 • Consum responsable de roba
 • Dret a l’habitatge, possibles ponents de la PAH, amb la possibilitat de crear un nodo de la PAH
 • Mitjans informació alternatius
 • Alimentació responsable, possible ponent Ester Vivas
 • Finances i assegurances alternatives, possibles ponents col·lectiu Taifa
 • Cooperatives energia alternatives
 • Xarxa solidaria d’aliments, possibles ponents xarxa de Gràcia
 • Retallades de les pensions
 • Reducció del consum- campanya Nadal versus xarxes d’intercanvi i consum compartit

Hi ha una proposta de fer aquesta activitat de l’assemblea juntament amb la comissió d’activitats de la Flor de Maig per sumar forces.

Donat que la idea de xerrada/debat seria que posteriorment es fessin accions lligades al tema de debat es decideix que es portarà, de moment, a terme com assemblea ja que el grup d’activitats de la Flor de Maig no ha parlat sobre això i en principi l’objectiu de la Flor seria més de dinamització i no tant d’acció.

Surt un tema d’actualitat, per sumar a la llista de temes proposats per difusió, el tema és l’aigua. S’està privatitzant i ja hi ha moltes famílies a Catalunya a les que se’ls ha tallat l’aigua. El tema es àmpliament acceptat.

Es comenta, també, que potser caldria aprofitar temes que ja s’estan treballant per part de persones i grups de l’assemblea i no tant proposar temes nous, com per exemple Salut, campanya no devem no paguem, temes d’objecció fiscal….

També es parla que caldria sumar-nos a campanyes que s’estan fent a nivell de ciutat per donar-hi més força i no quedar aïllats de les lluites que s’estan portant a terme. Per exemple es parla de les accions que s’estan fent respecte a la repressió policial al Raval que va comportar la mort d’una persona.

Es comenta que per que els debats amb posterior acció tinguin èxit cal que es tingui clar l’objectiu que volen assolir.

S’informa que hi ha varies persones que estan treballant en el tema salut, aquestes comenten que la gent no s’està mobilitzant  doncs potser encara no es pateix directament les conseqüències de les retallades.

Una altra persona del grup de sanitat explica que el grup de Sanitat de Barcelona lligat al 15M es reuneix a l’AAVV de Gòtic els divendres a les 19,30h i que ara fa varies reunions a les  que no assisteix ningú de Poblenou. Un dels objectius de la comissió és que es doni suport als CAPS insubmisos, que atenen gent tot i no tenir targeta sanitària, fent denuncies ja que si no es fa es resta força i poden haver represàlies.

Hi ha una intervenció que proposa que a més de fer accions reivindicatives es poden fer accions de desobediència, hi ha un moviment de gent que estan en aquesta línia.

S’explica que la Coral de la Flor està preparant unes Nadales reivindicatives sobre el consum, l’habitatge, etc…  i que volen fer una actuació a la Rambla per recollir diners pels encausats. Surt arrel d’això el tema d’encausats i es comenta que es podria aprofitar aquesta acció per vendre butlletes de la rifa…. 

Surten un parell de temes com a propostes  també per debatre i xerrar: Seguir amb el debat Com volem que sigui el nostre barri? Seguint el debat que es va engegar fa uns mesos.  També surt el tema dels cossos de seguretat i forces repressives. Queda pendent per més endavant.

Es decideix:

Una persona contactarà amb la gent de Raval/Casc antic per informar-se de les accions que s’estan fent respecte el tema de la repressió policial que va comportar la mort d’una persona i farà convocatòria per sumar-nos a les accions com assemblea.

Es crea una comissió per portar endavant   xerrada/campanya sobre l’aigua de quatre persones (César, Jordi, Joan Maria, Pepe)

Es crea una comissió per portar endavant  xerrada/campanya sobre salut de quatre persones (Magda, Julia, Mercè, Paco)

Es crea una comissió per portar endavant xerrada/campanya sobre reducció de consum-decreixement de tres persones (Anna, Neus, Jero)

El primer tema que es treballarà, aprofitant la proximitat de Nadal serà el de la reducció de consum, queda pendent la data fins que el  grup contacti amb possibles ponents.

Esperarem a que els grups es reuneixin i facin proposta de data i continguts.

PROPERA ASSEMBLEA DIA 20 DE NOVEMBRE A LES 20H A LA FLOR DE MAIG