Acta assemblea-debat del 20 de març 2013

Resum parcial del debat sobre la utilitat de les manifestacions:

 
Quins objectius perseguim en les manifestacións/Accions
 1.-Fer pressió Social i política
 2.-Calibrar l’adhesió a un projecte
 3.-Donar ressó mediàtic
 4.-Empoderar-nos, saber que som moltes 
 5.-Ser una força efectiva per dur a terme accions massives (bloqueig, alliberament d’espais, pressió per negociar,ex: fets plaça Catalunya 15M, aturar parlament, torres de Mordor…)
 
Preguntes
 
1.-Son eficaces les manifestacións per aquests fins? sovint no
2.-Com combatre repressió/violència policial? www.rereguardaenmoviment.org 
3.-Com col·lapsar la realitat quotidiana? Innovant i actuant en diferents llocs/aspectes/vies simultània ment
 
Aspectes a favor manifestacións
 
1.-Aprofiten una gran força.
2.-Difonen un missatge.
 
Aspectes en contra:
1.- Massa acumulació de manifestacións diferents.
2.-El poder i la societat semblen immunes a la queixa.
3.-Els mitjans de comunicació juguen un paper massa determinant.
 
A tenir present en fer-les
0.- Que no esdevinguin només un passeig simbòlic.
1.- que tinguin un objectiu concret.
2.- que no donin poder a grups partidistes o el.lits.
3.-Pensar i treballar els nostres objectius locals abans d’anar a les manifestacións grans.
 
Altre tipus d’accións que semblen efectives
1.-Escrache (assenyalar quotidiana ment els responsables) ex. http://afectadosporlahipoteca.com/category/propuestas-pah/escrache/
2.-Campanyes amb múltiples mitjans i eines ( ex. ILP habitatge o http://stopbalesdegoma.org/es …)
3.-Pressions com a lobbie de poder (Lluita de Can Batlló  http://canbatllo.wordpress.com/ )
4.-Accions de barri, per aconseguir coses concretes i posar en evidència els problemes (ex. GENT SENSE CASA, CASES SENSE GENT)