Comunicat sobre els assentaments al Poblenou

L’Assemblea solidària contra els desallotjaments, de la qual l’Assemblea Social del Poblenou en forma part, ha redactat un comunicat sobre els assentaments al Poblenou que ha fet arribar als mitjans de comunicació:

COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

 SITUACIÓ DELS ASSENTAMENTS AL POBLENOU

 

El passat dia 24, l’Ajuntament va convocar una reunió amb diferents entitats per explicar el Pla Integral dels Assentaments sense convidar els habitants de les naus. Aquesta situació és inadmissible i que caldria corregir en futures convocatòries.

 

El primer que contempla l’Ajuntament per a l’execució d’aquest Pla, encarregat ala Creu Roja, son les qüestions sanitàries, d’alimentació i neteja, i cap d’elles és possible sense disposar d’aigua potable.

 

Reunida l’Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments exigim, que la primera necessitat a cobrir de manera immediata, sigui dotar de subministrament d’aigua la nau del carrer Puigcerdà.

 

D’altra banda, mostrem el nostre enuig perquè els desallotjats del carrer Zamora, 73-79 encara no han pogut accedir a aquest espai, per recuperar les seves pertinences personals.

 

Sense aquestes mesures elementals no considerarem creïble el Pla de l’Ajuntament.

 

Per altra banda, el Relator Especial de Nacions Unides sobre discriminació racial, xenofòbia y formes connexes d’intolerància, el Sr. Mutuma Ruteere, en la seva visita a Espanya, va voler conèixer la realitat dels assentaments al Poblenou. En aquest sentit. el dissabte 26, va tenir una reunió aLa Florde Maig acompanyat deSOS Racismei l’Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments, amb diferents col·lectius afectats. Va visitar també, un assentament de galaicoportuguesos al carrer Badajoz i l’assentament del carrer Puigcerdà, coneixent d’aquesta manera el testimoni en primera persona de la gent que hi viu, i veure personalment en quines condicions ho fan.

 

 

Poblenou, 26 de gener de 2013

 

 

Assemblea solidària contra els desallotjaments

Entitats participants:

Arran del Poblenou

Assemblea Social del Poblenou

AVV del Poblenou

Favb

Tanquem els CIES

Papers i drets per a tothom

Xarxa de Suport als Assentaments

Els habitants dels assentaments participants a l’assemblea.

 

Telèfons de contacte:         Manel Andreu639258006

                                               Montse Milà 675805440