Acta de l’assemblea del 19 d’octubre

Ordre del dia

 1. Presentació de la dinamització de l’assemblea
 2. Valoració de la manifestació 15/10
 3. Propera trobada de preparació de l’assemblea de Plaça Catalunya del 23-O
 4. Local per celebració assembles
 5. Reflexió sobre els fets del 12/10
 6. Propostes d’acció conjunta Assemblea Social del Poblenou
 7. Comissions
 8. Torn obert

1. Presentació de la dinamització de l’assemblea

S’aprova l’ordre del dia.

2. Valoració de la manifestació 15/10

Coincidència en la valoració positiva. Èxit de la manifestació per l’afluència de gent i èxit — amb alguns matisos — de les accions posteriors (columnes d’educació, sanitat i habitatge).

Felicitacions per la pancarta i per l’organització i realització de les accions del matí del mateix dia a la Rambla de Poblenou. Existeixen fotos i vídeos que es penjaran a la xarxa n-1: https://n-1.cc/. Cal enregistrar-se per entrar a questa xarxa.

Aspectes a millorar en posteriors manis: evitar la dispersió de membres de l‘assemblea, s’hauria de procurar anar tots junts i fer relleus per sostenir la pancarta. Afegir el logo de l’assemblea a la pancarta. Intensificar consignes preparades. Estudiar la possibilitat d’afegir música.

Amb la jornada del 15 s’ha donat una imatge de continuïtat del moviment. S’informa que es reprenen les assemblees generals a la Plaça Catalunya. La propera és el 23/10, diumenge. S’acorda que les que assisteixin (l’assistència és a nivell individual) poden informar a la propera assemblea.

3. Assistència el 21/10 a plaça Orfila de St. Andreu Palomar, a la propera trobada de preparació de l’assemblea de Plaça Catalunya de diumenge.

Es presenten dues companyes de Poblenou amb intenció d’anar, tot i que serà a títol individual.

4. Local per celebració assembles.

S’informa de les diferents possibilitats existents a data del 19/10: Can Felipa (2a. Planta), Centre de Barri de Bac de Roda (pendent de solució de problema horaris), nau del c/ Avila (per consultar). Es valora els pro i contres de les diferents opcions en funció dels criteris següents: accessibilitat física, centralitat en el barri, amplitud d’horaris. S’acabarà d’estudiar les condicions i es decidirà a la propera assemblea.

S’acorda utilitzar un espai de la Teixidora per guardar i organitzar el material. Properament rebrem una cita per col.laborar en portar i ordenar el material a aquest espai.

5. Reflexió sobre els fets del 12/10. Concert nazi i concentració grup antifeixista.

S’informa dels fets i de les intervencions fetes per evitar la celebració del concert. L’associació de veïns es va pronunciar al respecte: http://www.poblenou.org/2011/10/laavv-del-poblenou-critica-lajuntament-per-la-passivitat-en-el-concert-neonazi-dahir/

S’informa de la creació d’un grup antifeixista integrat per veïns del districte St. Martí. Hi ha diferents postures o punts de vista sobre aquests grups per part de membres de l’assemblea. S’inicia un debat sobre el tema de l’ús de la violència. Les persones que estan participant al grup antifeixista de Sant Martí fan un aclariment sobre els objectius que han portat a crear aquest grup: lluitar contra l’avenç de Plataforma per Catalunya a molts barris i municipis de Catalunya.

Es fa la reflexió de que cal estar alerta a l’avenç de grups i partits feixistes, racistes i xenòfobs. Per part de les autoritats, el que interessa és evitar aldarulls i res mes. I cal pensar en com frenar aquest avenç. Poblenou es presta a convocatòries d’aquest tipus perquè disposa d’espais i sales (el concert del dia 12 s’havia de celebrar a Sabadell, però no va obtenir l’aprovació i es va desplaçar a Poblenou).

6. Propostes d’acció conjunta Assemblea Social del Poblenou.

S’obre un torn de paraules i es plantegen diferents propostes que cal anar madurant i replantejar en properes assemblees:

 • Fer un debat sobre objectius i enfocament de les accions del grup.
 • Fer una jornada per discutir i decidir sobre el tema. Es proposa de fer-la després del 20/11 i després de les xerrades que ajudaran a la reflexió. Aprofitar les xerrades programades (alternatives a la crisi, llei electoral, sanitat) per anar pensant.
 • Buscar la manera d’organitzar-nos i fer més fluida la comunicació entre nosaltres.
 • Obrir espais de discussió virtuals (no esperar i no reduir-se a l’espai presencial de l’assemblea). S’estudiarà el tema d’incloure un fòrum en la xarxa social n-1.
 • Participar activament en les accions contra els desnonaments en general i en especial les que es produeixin al barri. Estudiar el tema: hi ha pisos buits, immobiliàries i bancs al barri…
 • Preparar accions contra un previsible augment de tarifes de transport públic.
 • No hi ha consens sobre el fet de preparar accions informatives sobre les eleccions 20N. Hi ha postures a favor, com per exemple organitzar un vermut o un berenar amb gent gran, preparar material informatiu, etc. i postures en contra. No hi ha acord al respecte. S’acorda, però, utilitzar la convocatòria de la xerrada del 8/11 sobre la llei electoral per reflexionar i continuar el debat. L’assemblea següent a aquesta data podria continuar el debat.
 • Replantejar-se la periodicitat de les assemblees.

7. Comissions

Consum: preparen una jornada d’intercanvi “trocanou” pel 17/12. Objectiu: afavorir xarxes d’intercanvi i de consum alternatiu. També un mercat de verdures de cooperatives. Es faran cartells

Habitatge: s’informa sobre l’aturada del desnonament efectuada al matí a Cristobal de Moura. Hem d’estar alerta pels propers intents. Es fa una crida a participar. Hi ha convocada una reunió o concentració a Rambla Prim 64-70 per divendres 21.

Preparen enganxines de denuncia dels desnonaments.

Difusió: es proposa fer un dinar amb concert: Per anar pensant….

Continuem sense resoldre els problemes de fotocopiadora. Per tant, cadascú s’ha d’espavilar fent fotocòpies del material de difusió que ens han enviat per correu electrònic.

El punt d’informació a la rambla es manté els dimecres i els caps de setmana. Les voluntàries han d’anotar les seves dades, al dia i hora que triïn, a la graella enviada per correu. Es tracta d’agafar el darrer missatge enviat al respecte i afegir-se (i portar les fotocòpies que cadascú pugui fer).

8. Torn obert

S’acorda respondre afirmativament a la apetició d’adhesió a propostes de la Comunitat de Sirians en lluita contra el que està passant al seu país — ja que l’estat espanyol no s’ha sumat a la condemna que han fet altres països fins al moment — i s’aprova prestar-hi suport, de moment a través de l’AAVV que és la que ho ha plantejat.

S’acaba l’assemblea amb la proposta de dinamitzadors de la propera, que tindrà lloc el dia 26 a les 20h a la Plaça dels Indignats.