Compte corrent per demanar aportacions solidàries

Del grup de suport a les encausades del 15J ha sortit un compte corrent per respondre de manera ràpida a les despeses que ja han derivat del cas: viatges a Madrid, factures d’advocats etc… Més endavant es coordinarà amb la caixa de resistència del 15M per evitar duplicar els esforços. Ara per ara, es demana la màxima solidaritat econòmica amb les encausades a aquesta compte:
2100 3002 01 2200393278