Acta Grup de Treball 15O

El 15O s’acosta cada cop més, hi ha un grup de treball obert al moviment que s’ha anat trobant aquests dies, a continuació la darrera acta.

Acta de l’assemblea preparatòria de la manifestació del 15 d’Octubre a Barcelona

Data: 7 d’octubre 2011

Lloc: Avda Mistral amb Calàbria

Punt previ: abans de començar l’assemblea arriba una furgoneta amb els materials de difusió de la manifestació que s’han imprès des de la setmana passada. 35 assemblees de barri, poble i comissions es personen per recollir materials de difusió. Es fa la distribució per a tothom i es garanteix que quedin materials per a l’assemblea d’universitats de l’endemà i la trobada de treballadores.

1. Economia: Assisteix un membre de la comissió d’economia per explicar la gestió dels diners del moviment des de l’estiu. Explica que hi ha un partida de viatges que es va crear per ajudar a pagar els viatges a Madrid per a la coordinació estatal. Es considera que els viatges de coordinació no són una prioritat i que ara mateix la prioritat seria sufragar la manifestació del 15 i donar suport a les detingudes. Alhora, però, es considera que aquest espai no és l’adequat per decidir sobre prioritats de despeses. Es proposa que les prioritats de despeses es decideixin a la propera assemblea general que es farà el 23 d’octubre. Mentrestant es demana a la comissió d’economia que faci arribar a la comissió penal els 900 euros que en aquests moments hi ha per viatges. Aquests diners es retornaran a la comissió amb el que es reculli durant la manifestació del 15 i, per tant, són una mena de préstec. Es destaca la importància de passar guardioles el dia 15 i també d’anar recollint als barris diners per a les companyes represaliades. Des de comunicació diuen que si es vol que des de la web o les xarxes socials es demanin diners per al moviment abans s’haurien de retre comptes sobre com s’han gastant fins ara ja que no està bé demanar recursos i no explicar com es gasten.

2. Manifestació: Es parla sobre diferents dimensions logístiques de la manifestació. Un company s’encarrega de comprar els materials per a fer la pancarta principal. Es fa una crida a que la gent vagi a ajudar a fer-la el dissabte 15 mateix a les 11 del mati a la facultat de la UB Raval, on ja hi ha convocat un taller de pancartes. La pancarta del 15M de la capçalera portarà el lema i sublema que ja han estat aprovats i es van portar als barris: “De la indignació a l’acció: les nostres vides o els seus beneficis?” Es proposa també que es faci una segona pancarta que, encara que no vagi a la capçalera, sigui ben visible i que digui: “Jo també era al parlament bloquejant les retallades”. Hi ha algú que suggereix que s’hauria de treballar el tema de seguretat però altres persones consideren que no és necessari. Les companyes de DRY diuen que elles tindran a la mani un equip de mediació. Respecte a les intervencions des del camió, hi ha una persona que s’encarrega de buscar a gent de lluites i una altra a gent de barris per a que parlin durant el transcurs de la manifestació. Es demana que la mani sigui combativa i que no es caracteritzi per tenir música tota l’estona. Si n’hi ha de musica o batukada que no silenciïn els lemes i les reivindicacions. S’utilitzarà l’equip de so de la IAC i un company s’encarrega de gestionar tema camió i burra.

Es discuteix si a la capçalera de la mani hi hauria d’haver la pancarta del moviment o s’hi també hauria d’estar la de DRY. Els companys de DRY expliquen que el diumenge tenen assemblea i acabaran de tancar els seus detalls, però que ja és segur que portaran pancarta pròpia amb un lema propi. Si bé inicialment es proposa el consens de que la pancarta del 15M comparteixi capçalera amb la de DRY (sempre i quan aquesta no estigui signada) finalment es demana als companys de DRY que traspassin a la seva assemblea que els membres presents preferirien que s’integressin a la mani com un bloc més que forma part del moviment i per tant que no necessita estar a la capçalera amb una pancarta pròpia.

Algú demana que es remarqui que serà una manifestació pacífica.

3. Accions: Es presenten diverses accions que s’estan preparant. Algunes són prèvies com els talls de carretera que faran al Vallès, l’ocupació d’instituts a Cornellà o l’enganxada d’adhesius el dia 13 a barris i pobles per fer una crida a la participació a la manifestació del 15O. Altres accions es faran durant la mani o després. Concretament s’estan preparant una sobre habitatge, una sobre educació i una sobre sanitat. Es buscarà la participació dels i les presents a la manifestació. Es convoca a una reunió el dimecres 12 a les 12hores a l’Espai Obert per acabar de treballar les accions. També hi ha una acció que estan preparant els bombers i la de l’hort urbà que es farà a Arc de Triomf en acabar la manifestació. Els membres de barris comparteixen múltiples accions que estan preparant, tant prèvies com durant el mateix dia 15.

4. Propera reunió d’aquest espai de treball: es farà el divendres 14 d’octubre a les 19hores al porxo de la UB Raval.