Assemblea de pobles i barris 10 de juliol

Aquest diumenge 10 de juliol a les 18h a la Glorieta del Parc de la Ciutadella tindrà lloc la II Assemblea de barris, pobles i viles.

Des de l’Assemblea Social del Poblenou portarem la proposta organitzativa que varem aprovar en l’última assemblea.

Proposta organitzativa de l’Assemblea Social del Poblenou per a l’Assemblea de barris i pobles

1 — Com ens organitzem al barri

 • Amb dos portaveus de cada barri/poble triats per sorteig entre els voluntaris.
 • Es poden presentar com a voluntaris totes les persones que estiguin adscrites a alguna comissió de barri/poble.
 • Els portaveus seran rotatoris: a partir de les dues primeres assemblees anirà sortint un d’ells i entrant un de nou.

2 — Funcions de la coordinadora de barris/pobles

 • La coordinadora de barris té un caràcter no decisori, només de coordinació.
 • S’encarrega de la unificació i síntesi de les propostes presentades pels barris/pobles.

3 — Qui participa a la coordinadora de barris

 • Els dos portaveus exclusivament per evitar que l’excessiu nombre (en cas de sumar els portaveus de les diferents comissions) faci inviable el treball de la coordinadora.
 • A l’Assemblea no hi ha consens en el tema de la presència d’assistents oients.
 • Les comissions que van funcionar a plaça Catalunya, excepte la de comunicació i totes les comissions tècniques necessàries pel funcionament del moviment, s’integren en les assemblees de barris/pobles.

4 — Temporalització – periodicitat

 • Mensual però amb caràcter flexible.

5 — On ens trobem

 • De manera rotatòria en els barris/pobles voluntaris per organitzar-la tenint en compte el desplaçament i l’accessibilitat.

6 — Ritmes i autonomia

 • S’ha de respectar el ritme i l’autonomia de cada barri/poble.

7 — Webs

 • Hem de disposar d’una sola web com a eina de comunicació amb enllaços a totes les diferents assemblees de barri/poble.
 • La comissió de comunicació hauria de estar en contacte directe amb la coordinadora de barris/pobles.