L’Assemblea a l’estiu

A l’Assemblea d’ahir 29 de juny es va aprovar que durant el juliol i agost la periodicitat de l’Assemblea passi a ser quinzenal.

Properes Assemblees Socials del Poblenou a les 20h30 a la Plaça de les indignades:

- dimecres 6 de juliol

- dimecres 20 de juliol

- dimecres 3 d’agost

- dimecres 17 d’agost

- dimecres 31 d’agost