Proposta Ordre del dia Assemblea 29 juny

Des de la Comissió de dinamització han creat una proposta d’ordre del
dia per l’Assemblea de demà 29 de juny a les 20h30 a la Plaça de les indignades.

Proposta d’ordre del dia per l’Assemblea del 29 de juny de 2011

1. Recordar la metodologia de funcionament/símbols.

2. Explicar i aprovar l’ordre del dia.

3. Valorar cada quan ens trobem de cara al juliol/agost.

4. Organització/Coordinació moviment 15-M.

5. Propostes comissions. (ser concrets/responsabilitzar-nos
col·lectivament amb els temps quan parlem).

Cada comissió primer informa i després exposa les propostes que s’han de
decidir.

Abans de llençar una proposta estaria bé a cada comissió valorar les
energies que hi ha dins la mateixa per tirar endavant una proposta i
picar l’ullet a altres comissions que puguin ajudar.

Recordem que a la darrera assemblea vam aprobar: 3 propostes per
comissió a cada assemblea, d’aquesta manera es prioritzaran temes.
Aquestes propostes s’haurien de penjar per escrit al blog de l’assemblea
social de poblenou 3 dies abans de l’assemblea general i hauran de tenir
el següent format: Títol de la proposta / objectius/ justificació.

6. Propostes que no es puguin canalitzar a través de les comissions ja
existents.

7. Micro obert (en funció del temps; fins a les 22h30).