Acta de l’assemblea de l’1 de juny

Propera assemblea dimecres 8 de juny

20h davant del Casino, per a fer Cassolada fins a Can Felipa.
20h30 assemblea davant de Can Felipa.

Ordre del dia

 • Presentació de la Assemblea Social del Poblenou
 • Micro obert
 • Recordatori de mínims de Plaça Catalunya
 • Explicació Assemblea Social del Poblenou: Què es? Què han fet?
 • Propostes a curt termini
 • Recordatori

Presentació de l’Assemblea Social del Poblenou

S’explica el procés per el qual el Comité de Vaga del Poblenou va sorgir arrel de la convocatòria de vaga general del 29 de setembre de 2010 i es va consolidar el 12 de març de 2011 com a Assemblea Social del Poblenou (ASP) en un acte públic del Centre de Barri de la Rambla, en el que es van tractar els quatre eixos que fins ara treballava l’ASP: laboral, consum, immigració i vivenda.

S’explica la metodologia que s’emplearà a l’assemblea, i l’ordre del dia.

Micro obert, 10 persones

1º persona: “S’ha de lluitar per a que no es tanqui cap empresa, és la ruina de pares de família, i la mancança de treball per a joves. És com l’any 1936 i anem a pitjor.”

Aplaudiments d’acord.

2º persona: “Relaciono aquest moviment amb 68 francès, al Casino hi va haver un maig al 68, es va fer una mica per despistar als franquistes, uns JOCS FLORALS SOCIALS, íntegrament en català. La reina va ser una gitana, quan tradicionalment això estava reservat per la classe alta, i el ventilador el Francisco Candel.”

Aplaudiments.

3º persona: “S’ha d’aprofitar aquesta oportunitat per organitzar-nos amb la resta de barris i la Plaça Catalunya. Posar-nos tots d’acord i tenir la Pl. Catalunya com a lloc de trobada periòdica. Organitzar-se per
comissions i grups de treball que sorgeixin d’aquí, i organizar-se amb els que van més a les Comissions de Pl. Catalunya.”Es fa incidència en treballar una llista de eixos mes simplificada que la existent a Plaça Catalunya.

4º persona: “Estoy muy contento porque ahora la gente ha reaccionado. Parecía que nos preocupaba el futbol y más futbol, estaba muy preocupado y me encanta que la gente haya dicho un YA BASTA! Con tantos recortes de sanidad, educación, de libertad,… nos pegan, nos retienen. Desde muy joven tuve que irme, año 73, salir del país y tuve muchas experiencias. Ahora ya me puedo morir tranquilo ya veo que la gente ha despertado de su letargo.”

5º persona: “Las veces que he ido a Pl. Catalunya, he visto muchas cosas habladas. Hay que ir más al grano. Han salido propuestas reales de la Asamblea de Madrid. Que no se disuelva todo en palabras y salgan propuestas concretas y objetivos claros tal y como ha dicho la compañera. Aprovechar que hoy estamos unos cuantos, sería importante promocionar y darle impuso a la ASP, para que seamos más, mucha más gente piensa lo mismo y no sólo somos los que estamos. Hemos de ir a la espinilla de quien nos está jodiendo la vida.”

6º persona: “Hi ha un sentiment d’indignació per part de tothom. El punt de trobada: que estem indignats, ara és el moment del compromís, de fixar-se objectius, perquè la gent sapigui perquè anem. Ha d’haver-hi un motiu. Es necessiten diferents àmbits al barri per a treballar:

 • A nivell nacional, canviar la llei electoral. Buscar consens entre tots el barris i zones de Barcelona. Buscar la fòrmula: dent que sàpigui de lleis e impulsar una ILP con recollida de firmes definir objectius.
 • A nivell de barris, treballar amb accions concretes, com desallotjament no fet a Badalona. Dividir de forma racional en un sol sentit. Objectius clars, la gent no recolzarà perquè no saben de que va la cosa i segon pas reacionar, tots els grups en contacte i apuntar sobre per començar la llei electoral”.

7º persona: “Sumando los votos en blanco, abstenciones, más del 70 % de gente en contra de los que gobiernan. Y ellos indiferentes. Porque si hay 5 millones de parados ¿porqué no se ponen frente al Parlamento? Por otro lado embargan a la gente la casa, se quedan en la calle, y siguen pagando la deuda. Hay colectivos de afectados en toda Catalunya y en España.

Hay que potenciar a la ASP como canalizador de sus protestas, y como medio organizativo. Agruparse, a partir de esos problemas en barrios, con otros barrios, con otras Asambleas y por colectivos y expresarse y quejarse. Se podría plantear una acción concreta en día fijo. Se podría llegar a contar 15 millones de personas sentadas.”

8º persona: “La historia demuestra que los principales obstáculos que se ha encontrado la Revolución es la falta de organización. Ahora se disponen de mejores herramientas para ello.

La clave se encuentra en la definición clara de objetivos y metodología de trabajo. Esta mierda de neoliberalismo se hunde y nos arrastra, sistema basado en la competitividad. La altetnativa anticapitalista es compartir, y trabajar cooperando en los barrios, día a día. Organitzar-nos bé amb Pl. Catalunya com a punt simboli de trobada.”

9º persona: “De la Comissió de Medi ambient de Pl. Catalunya. Si se han recogido 100.000 firmas exigiendo la dimisión de Puig en un día, hay potencial para conseguir cualquier cosa. Pero se ha organizar el movimiento, y no perdernos en un eterno debate. Nos hemos de coordinar con otros barrios”.

10º persona: “Observar las ideas concretas de Pl. Catalunya y Madrid. Se ha hablado de problemas con los políticos, pero hay con los propios compañeros. En ERE en SEAT 60 personas hablaban de ir a la huelga, finalmente solo 9.

Es fundamental la unión entre todos nosotros, hay que conseguir que todo el mundo se una a esto, con una buena imagen, ideas concretas y estructura solida.

Por otro lado, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿se pretende sólo modificar la ley electoral o tenemos base ideológica? Se nos comen los bancos, grandes empresas, hay que recuperar la economía: luchar contra el capitalismo, estamos aquí para conseguir algo más… Hay muchos sitios mejor donde sentarse. Ahora se firman los convenios con sindicatos: si votan a favor de esta reforma, vayamos a sentarnos a la sede de los sindicatos.”

Recordatori de mínims de Plaça Catalunya

Estan al Blog de Acampada. Hi ha 8 punts principals:

https://acampadabcn.wordpress.com/demandes/

Explicació Assemblea Social del Poblenou

Què és? Què han fet?

Trobada de la coordinadora de barris

El dissabte passat es van trobar tots els barris, a Pl. Catalunya, a la coordinadora de barris i pobles de tota Catalunya. Cada barri i poble va exposar com estaven anant les acampades i el que havia sigut la coordinació des de Pl. Catalunya. Es van establir punts per a la propera trobada:

 • Coordinar cassolades una vegada a las setmana, el mateix dia i hora.
 • Coordinar-se entre barris per recolzament.
 • Com organitzar-se entre barris. Punts comuns per ajuntar forces.
 • La Comissió Extensió: coordina barris i pobles. Han fet motl bona feina.
 • Es plantejaven accions conjuntes contra els desnonaments.

Principis de l’Assemblea Social de Poblenou

El sol·licita als assemblearis que es pronunciin sobre cada un dels punts, sense votar-los, però per expressar o no la sintonia a mesura que es van exposant.

Objectius generals

 • Consensuar mínims.
 • Fomentar la autorganització.
 • Treballar en xarxa amb col.lectius del barri.
 • Potenciar la xarxa social ja existent.
 • Lluita contra el capitalisme.
 • Lluita contra la dissidència a nivell ciutat.
 • Crear discurs al barri i mes enllà.
 • Treballar amb coherència el que es parla a l’Assemblea amb els actes a
  realitzar.

Objectius especifics

 • Participar i mobilitzar més Assemblees, preparant-les amb temps.
 • Participar amb la Coordinadora de barris.
 • Crear actes anuals i mensuals.
 • Formació tècnica.
 • Comunicació de les eines alternatives que existeixen.
 • Eixos temàtics i comissions: migracions, habitatge, socio-laboral i consum.

Eix migracions

Davant la situació que es viu, un dels sectors més afectats és la gent sense papers, que pateixen com ningú les conseqüències d’aquesta crisi, i per altre costat, creix un malestar enfocat cap a la població migrant. Aquesta comissió recolza la defensa amb altres col·lectius i participa a la xarxa de suport amb els assentaments. Recolzament per a resistir a espais ocupats que són assetjats per la polícia. Fer un treball molt de base, encara per fer. Hi ha una Assemblea d’aquesta comissió el proper dimecres, 8 de Juny, al CSO La Teixidora, a les 21h. c/ María Aguiló, 35.

Eix socio-laboral

La falta d’informació laboral forma part de la precarietat laboral. Per fer front a aquest problema s’ha creat el Punt d’Informació Laboral (PIL) com a eina de suport que inclou advocat laboralista. Des de la comissió socio-laboral també es dona suport a les lluites laborals al Poblenou. Es veuen cada dilluns l’Ateneu Octubre, a les 19h. c/ Amistat, 14.

Eix consum

Neix per a fomentar un consum alternatiu a través de diferents espais del Poblenou com:
- La Xarxa d’Intercanvi Poblenou i el mercat d’intercanvi Trocanou,
- Poblenou Sense Fils, que també fomenten l’ús de les noves tecnologies.
Es veuran el pròxim Dimecres, dia 8 de Juny a les 20h c/Pallars, 176.

Eix habitatge

questa comissió es va crear per combatre la problemàtica dels desallotjaments. S’estableix ajuda mútua amb la gent de xarxa de suport de Barcelona.

Recordatori de convocatòries que hi ha a Barcelona

15 de Juny: envoltar tot el parlament, fer una cadena humana, és el dia que fan les votacions per a les retallades. A les 10 del matí.

19 de juny: Manifestació estatal, a la tarda. S’ha de confirmar l’hora.

Es parla de vaga general convocada per les assemblees a tota Catalunya per després de l’estiu.

Activitat en petits grups

Grups de 10 persones: fer un llistat de propostes a realitzar a curt termini i llarg termini. I després posar en comú, a l’Assemblea, per micròfon, les idees. Separar curt termini i llarg termini.

Propostes a curt termini

1º Grup

S’ha de crear una comissió d’extensió. La informació ha d’arribar als nostres veïns, imprimir un llistat de objectius mínims i enganxar-lo/donar-lo per transports públics, fer mails amb info, pancartes al balcó, penjar pantalons al revés.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

Creació de una comissió d’educació: S’ha de crear un document de MÍNIMS, basada en el respecte a la diversitat cultural, i afegir educacions especials. Treballar en aquesta comissió.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. S’ha de concretar.

Setmanalment, fer una acció concreta: anar a un lloc: Glòries, Diagonal Mar, fer assentades, es pot fer el mateix dimecres a la tarda, i després anar tots a l’Assemblea. I fer difusió d’Objectius Mínims i el perquè estem protestant.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Surt un referent Albert.

2º Grup

Preparar la vaga del dia 19 de Juny.
Grup de preparació. I pàgina web per difondre. S’ha de concretar un dia per a que ens trobem.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. No surt referent.

Fer cada dia cassolada prèvia a l’Assemblea per a que més gent s’afegeixi a l’Assemblea. Repartir flors o coses simbòliques, no tallar carrers o fer actes que creïn rebuig.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

Fer un dia activitats més lúdiques, a la platja, per conèixer-nos més tots. De cara a gent del barri.

3º grup

Cada dimecres, fins a finals de junio, fer aquesta Assemblea. a les 20.30h.
A un lloc cèntric, que la gent que passi es quedi. No tan apartat. Proposta de cada dia a una plaça, o a la Pl. Sant Bernat Calbó, que hi hagi un espai previst al costat per si plou. Opcions: Rotatori, Bernat Calbó, Can Felipa.

ES VOTA: S’aprova Can Felipa per l’assemblea i la rotonda del Casino per sortir a fer la cassolada.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

Crear una eina de treball: blog, facebook, muro on se plantegin las accions pròximes i quasi immediates i els continguts o punts en els que s’hi està d’acord, i als que hem arribat a acord, i els que volem plantejar i com arribar-hi. Dintre de la comissió comunicació.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Es muntarà un blog, la persona de referència és en Nico.

Llocs on reunir-se, centres de barri.

A FAVOR. Debat: es tracta d’ocupar el carrer. Alternativa per a las comissions.

Algú que s’encarregui de posar-se en contacte amb Associacions o Col.lectius que tinguin espais físics i virtuals i que es puguin difondre.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Aina és l’encarregada d’elaborar un llistat d’espais disponibles.

Quedar a Pl. Catalunya, com a lloc simbòlic.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

Fer altres eines de comunicació: cartells, xerrades. Per arribar a més gent. Sobre tot es parla de la importància d’arribar a jubilats/des i es remarca la importància que tindria que participessin a l’ASP.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. JOSEP MARTI es currarà el cartell per la propera assemblea, i es penjarà al blog.

Fer un fons comú cada vegada que hi hagi Assemblea o que cada un fagi unes quantes còpies i que les reparteixi. Gestió econòmica: a debat per a propera assemblea.

Crear una Comissió de Comunicació i Difusió.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Surt una persona de referència.
La persona de referència és la mateixa que s’encarrega del cartell, Josep Martí?

4º grup

Fer xerrades a instituts, associacions, centres cívics… per difondre les raons per les quals estem aquí. Per la comissió de difusió. I adaptar el missatge a cada col·lectiu, considerant també com els afecta particularment la crisi, i com poden respondre. Enfocar difusió per grups de llocs: joves, gent gran, etc.

Proposta de creació d’una comissió artística

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Surt referent. El referent és Jordi Romero.

Xerrades informatives: Llei electoral.

De moment no tira endavant.

Anar a les Escoles, i parlar amb les Ampes i veure quins problemes tenen amb les retallades. Al barri ja hi ha una comissió d’ensenyament. Anar a parlar amb ells.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Surt persona de referència, el seu nom, Eugènia.

Fer difusió als centres de sanitat. Ja existeix una comissió de sanitat al barri. Contactar amb ells.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Persona de referència Paloma.

5º grup

Fer un blog on es posi un calendari d’accions i mobilitzacions. Es remarca la importància de mantenir-lo actualitzat.

Difusió als instituts per part d’alumnes i professors/es.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Surt referent.

Als negocis del barri, que posin cartells a favor de l’Assemblea.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. REFERENT: La Comisió de Difusió.

6º grup

Proposta per fer arribar el tema del silenci que hi ha respecte a les indústries d’armament i de l’exèrcit al manifest de pl. Cat. Ara mateix és invisible. Cooperativa Cydonia, per compromís perquè part de la fiscalitat del fons no vagi a presupost del l’exèrcit!!! Es reuneixen dimecres que ve, a les 19.45h, passatge paral.lel a Marià Aguiló, Passatge Bosch i Labrús, 16 poblenou 08005 barcelona. Info sobre objecció fiscal.

7º grup

Començar a fer servir la banca ètica i difondra-la.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

8º grup

Establir un lloc concret al barri per penjar info, següents convocatòries, mapes…

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. S’inclou la tasca de la comissió de comunicació.

Executar accions simbòliques amb impacte en l’opinió pública, com per exemple impedir els acomiadaments al barri.

Opció de contactar amb Assemblees de barri per deixar aquests cartells. Cartells informatius per a on anar.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Alternativa: punt d’informació a la Rambla.

Crear un glossari de termes, diccionari de conceptes dirigit a normalitzar entre l’opinió pública els punts més sensibles i importants com ‘anticapitalismo’…

SE VOTA: L’assemblea està d’acord. Es penjaran al blog.

El·laborar ‘Manifest’ de l’ASP, document de mínims.

ES VOTA: L’assemblea està d’acord.

Comissió Internet: pertany a Comunicació.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

Fer actes concrets.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

Creació de grup de recolzament per acompanyar les Assemblees o en cas de mediació social. Per dirigir-se a ells. Farà de recolzament psicològic (psicologia de grup) a les comissions.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

Horts que funcionin cooperativament. Hi ha moltes fàbriques abandones.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Referent: Isa.

Buscar portaveus cada 6 mesos per a la coordinació amb Pl. Catalunya.. Proposar a la comissió d’extensió.

NO CONSENS. A desenvolupar per a la setmana vinent.

Pressió als moviments sindicals i pressió als sindicalistes.

A FAVOR.

Renta bàsica universal: Vivenda i menjar, i el que vulgui més que treballi.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

Fer reforç d’informació al col·lectiu d’avis. Informar i escoltar.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Persona de referència: Neus.

9º grup

Pensar a quina comissió vol unir-se cadascú, per a la propera Assemblea, si vol apuntar-se.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

10º grup

Precarietat laboral. Fer una carta de l’Assemblea Social del Poblenou, amb altres Assemblees de Barri, a l’Ajuntament per a que respectin els drets laborals i no privatitzin els serveis públics.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. S’encarrega la comissió socio-laboral.

Retallades i fiscalitat. Informar-se i mostrar en què s’inverteixen els calers i en què no. Fiscalització de les inversions a nivell de barri o inclòs districte.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD. Persona de referència: Jordi.

11º grup

Creació de la comissió jurídica. Per fer accions per a canviar lleis, com treballar les accions,… Crear un projecte jurídic.

ES VOTA: a debat per a les properes assemblees.

No dona temps a parlar dels objectius a llarg termini. Per a la propera assemblea.

Recordatori

Propera assemblea: dimecres 8 de juny

20h davant del Casino, per a fer Cassolada fins a Can Felipa.
20h30 assemblea davant de Can Felipa.

Es vota fer Fusió amb l’Assemblea Social del Poblenou amb l’Assemblea de Barri de Poblenou.

ES VOTA: L’Assemblea està D’ACORD.

Fi de l’Assemblea.

Les persones referents dels punts votats s’aixequen i es formen grups per parlar d’organització de cada grup / comissió / actes creats.

Fins la propera!